1 maja 2004 to dzień naszej akcesji do Unii Europejskiej. Dzięki członkostwu w UE zostaną zniesione bariery dotyczące przepływu towarów. Należy jednak pamiętać o tym, że swobodny przepływ towaru nie jest jednoznaczny z możliwością zastosowania wyrobu w budowninctwie.
Zgodnie z obowiązującymi w Polsce przepisami produkty do ochrony ppoż. mogą być wprowadzane do obrotu i stosowania w budownictwie wyłącznie na podstawie certyfikatu zgodności. Certyfikat zgodności jest dokumentem stwierdzającym spełnienie przez produkt wymagań zawartych w aprobacie technicznej.

Firma Imar oferuje Państwu wysokiej jakości produkty firmy Hilti do biernej ochrony przeciwpożarowej z kompletem niezbędnych certyfikatów zgodności i aprobat technicznych.


do góry Z.P.H.U. IMAR, tel./fax (067) 215-01-51, tel.kom. 0601-92-65-37, e-mail: imar@imar.pila.pl do góry