Odporność ogniowa – klasyfikacja ogniowa elementów budynku


Zgodnie z obowiązującym prawem budowlanym „każdy obiekt budowlany należy projektować, budować, użytkować i utrzymywać zgodnie z przepisami techniczno-budowlanymi oraz zasadami wiedzy budowlanej w sposób zapewniający spełnienie wymagań podstawowych, dotyczących:
 • bezpieczeństwa konstrukcji,
 • bezpieczeństwa pożarowego,
 • bezpieczeństwa użytkowania,
 • odpowiednich warunków higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony środowiska,
 • ochrony przed hałasem i drganiami,
 • oszczędności energii i odpowiedniej izolacyjności cieplnej przegrody”.


 • Bezpieczeństwo pożarowe jest traktowane jako niezwykle ważne; jest DRUGIM z kolei wymaganiem, tuż za bezpieczeństwem konstrukcji.  Zabezpieczenia ogniochronne kanałów wentylacyjnych, klimatyzacyjnych i oddymiających systemem CONLIT PLUS  1. Talerzyk zaciskowy
  2. CONLIT PLUS
  3. Szpilki zgrzewane
  4. Zawiesie kanału
  5. Kanał wentylacyjny
  6. Klej CONLIT GLUE
  7. Gwóźdź montażowy

  System CONLIT PLUS przeznaczony jest do wykonywania zabezpieczeń ogniochronnych kanałów wentylacyjnych, klimatyzacyjnych i oddymiających o przekroju prostokątnym, wykonanych z blachy stalowej o maksymalnych wymiarach 1250 x 1000 mm lub przewodów o przekroju poprzecznym nie większym niż 1,25 m2, posiadających usztywnienie wewnętrzne.

  Zabezpieczenia ogniochronne konstrukcji stalowych systemem CONLIT 150 i CONLIT 150 S  1. Strop betonowy
  2. Belka stalowa
  3. Klocki klinowe z płyt CONLIT 150 P
  4. Gwoździe montażowe
  5. CONLIT 150 P
  6. Klej CONLIT GLUE
  7. Osłona słupa z blachy stalowej
  8. CONLIT PIPE SECTION
  9. Słup stalowy pionowy
  10. Ściana - oddzielenie ppoż.

  System CONLIT 150 przeznaczony jest do wykonywania wewnątrz budynków, izolacji ogniochronnych elementów konstrukcji stalowych (belek i słupów), o wskaźniku masywności przekroju U/A .300 m-1 w celu uzyskania klas odporności ogniowej profili otwartych i zamkniętych od R 30 do R 240.

  System CONLIT 150 S  1. Strop betonowy
  2. Belka stalowa
  3. Gwoździe stalowe zgrzewane do konstrukcji
  4. Wkręt CONLIT S0M
  5. CONLIT 150 P
  6. Ściana - oddzielenie ppoż.

  System CONLIT 150 S przeznaczony jest do wykonywania wewnątrz budynków izolacji ogniochronnych elementów konstrukcji stalowych o wskaźniku masywności przekroju U/A . 300 m-1 w celu uzyskania klas odporności ogniowej profili otwartych od R 30 do R 240.

  Zabezpieczenia ogniochronne konstrukcji żelbetowych systemem CONLIT 150  1. Strop Żelbetowy
  2. Łącznik mechaniczny do betonu (HILTI IDMS)
  3. CONLIT 150 P
  4. Dodatkowa warstwa ochronna, zaprawa zbrojąca, tynk mineralny
  5. Wkręty stalowe CONLIT S0M

  System CONLIT 150 przeznaczony jest do wykonywania wewnątrz budynków izolacji ogniochronnych elementów konstrukcji żelbetowych:
 • monolitycznych, płytowych stropów żelbetowych z betonu zwykłego,
 • monolitycznych, prostokątnych belek i słupów żelbetowych z betonu zwykłego niezależnie od klasy betonu i stali zbrojeniowej.

 • Zakres stosowania systemu CONLIT 150 nie obejmuje stropów i słupów sprężonych.


  do góry Z.P.H.U. IMAR, tel./fax (067) 215-01-51, tel.kom. 0601-92-65-37, e-mail: imar@imar.pila.pl do góry