Zgodnie z art.3 i 4 Ustawy o ochronie przeciwpożarowej z dnia 24 sierpnia 1991 r (z późniejszymi zmianami) właściciel, zarządca lub użytkownik budynku, obiektu lub terenu obowiązany jest m.in. do:
 • ustalenia sposobu postępowania na wypadek powstania pożaru, klęski żywiołowej lub innego miejscowego zagrożenia,
 • zapewnienia osobom przebywającym w budynku, obiekcie lub na terenie bezpieczeństwa i możliwości ewakuacji,
 • przygotowania budynku, obiektu lub terenu do prowadzenia akcji ratowniczej,
 • zaznajomienia pracowników z przepisami przeciwpożarowymi,
 • wyposażenia budynku, obiektu lub terenu w sprzęt pożarniczy oraz zapewnieniu konserwacji i napraw sprzętu oraz urządzeń p.poż.
Wychodząc naprzeciw obowiązującym przepisom, oferujemy Państwu pomoc związaną z dostosowaniem Waszych budynków, obiektów lub terenów do wymogów ochrony przeciwpożarowej poprzez wykonanie m.n. dokumentacji pożarowo - technicznej tj. instrukcje bezpieczeństwa pożarowego, które są wymagane dla niemalże każdego obiektu, plany ewakuacji, plany rozmieszczenia sprzętu p.poż. oraz oznakowania znakami p.poż., ewakuacyjnymi i innymi, analizy, ekspertyzy oraz konsultacje z zakresu ochrony przeciwpożarowej.

Ważnym elementem naszej działalności są szkolenia przeciwpożarowe. Przeprowadzane są w sposób profesjonalny. Duży nacisk kładziemy na zdobycie przez pracowników wiedzy z zakresu znajomości przepisów ppoż., zachowania podczas działań ratowniczo - gaśniczych oraz umiejętności posługiwania się podręcznym sprzętem gaśniczym.

Na przeglądy techniczne, konserwacyjne oraz naprawy hydrantów posiadamy autoryzację ich producenta.

Nasze przygotowanie do prowadzenia kompleksowej obsługi w zakresie ochrony p.poż. odpowiada wielu współpracującym z nami przedsiębiorstwom, nie tylko ze względów praktycznych, ale i ekonomicznych.

WYPOSAŻENIE W SPRZĘT PRZECIWPOŻAROWY INFORMACJA WIZUALNA
 1. Znaki
 2. Ramki do znaków
 3. Lampy i systemy oświetlenia awaryjnego
BIERNE ZABEZPIECZENIA PRZECIWPOŻAROWE OPRACOWANIA DOKUMENTACJI
 • instrukcji bezpieczeństwa pożarowego
 • planów operacyjno-ratowniczych
 • instrukcji przeciwpożarowych
 • ekspertyz branżowych
PRZEGLĄDY I KONSERWACJA HYDRANTÓW

SZKOLENIA PRZECIWPOŻAROWE

REFERENCJE
do góry Z.P.H.U. IMAR, tel./fax (067) 215-01-51, tel.kom. 0601-92-65-37, e-mail: imar@imar.pila.pl do góry